ПОВЕСТКА
12 заседания Президиума ЦК Профсоюза

г. Анапа 24 августа 2018г.