ПОВЕСТКА
11 заседания Президиума ЦК Профсоюза

г. Анапа 26 августа 2013г.