ПОВЕСТКА

19 заседания Президиума ЦК Профсоюза

г. Анапа 27 августа 2015г.