ПОВЕСТКА
7 заседания Президиума ЦК Профсоюза

г. Анапа 26 августа 2017г.