ПОВЕСТКА
6 заседания ЦК Профсоюза

г. Анапа 28 августа 2013г.