ПОВЕСТКА
6 заседания Президиума ЦК Профсоюза

г. Москва 22 марта 2022г.